Data przyjazdu
Data wyjazdu
ilość Gości 2 Dorośli - 0 Dzieci
ilość pokoi
Pokój 1
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 2
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 3
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 4
ilość dorosłych
ilość dzieci

System zarządzania środowiskiem EMAS

Emas (Eco-Management and Audit Scheme)
Bibione jako první evropská destinace získala ocenění environmentální registrace v roce 2002, mezinárodní uznání, které oceňuje úsilí na ochranu životního prostředí a kvalitní životních podmínek. Od září roku 2012 byl systém environmentální zprávy rozšířen na celém území obce.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA


GMINA SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: GRUPA TURYSTYCZNA W MIEJSCOWOŚCI BIBIONE
Gmina San Michele al Tagliamento, w pełni świadoma wagi jaką ma dla gości ochrona środowiska, podjęła decyzję wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem EMAS zgodnie z Regulaminem UE 761 z 19 marca 2001 EMAS w miejscowości Bibione, w celu zachowania piękna terytorium i atmosfery spokoju i odpoczynku, które plaża i środowisko może ofiarować gościom.
System Zarządzania Środowiskiem ma za zadanie zapobiegać i zmniejszać negatywny wpływ na środowisko dzięki czynnościom podejmowanym na danym obszarze we współpracy z instytucjami, obywatelami, operatorami i turystami, aplikując zasady Agendy 21, w poszanowaniu obowiązującego prawodawstwa w zakresie środowiska, wymagań i potrzeb obywateli oraz turystów.

ZOBOWIĄZANIA

SZKOLENIE, UWRAŻLIWIANIE I KOMUNIKACJA
Promocja zaangażowania w ochronę środowiska poprzez informację, szkolenia i uwrażliwianie personelu, operatorów i obywateli. Rozpowszechnianie polityki środowiskowej, zadań, programów ekologicznych, opracowanych dzięki nieustannej konfrontacji zainteresowanych stron, i działań ze strony obywateli oraz turystów poprzez Deklaracje Środowiskowe. Umożliwianie i pobudzanie do przystąpienia do projektu każdego pojedynczego operatora.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Utrzymanie nie tylko aktywności obecnego Systemu Zarządzania Środowiskowego, ale także podniesienie jego skuteczności w celu monitorowania i mierzenia postępu działań środowiskowych, które są podejmowane w miejscowościach turystycznych Bibione, aby móc szybko zareagować poprzez działania nastawione na ochronę środowiska. System Zarządzania Środowiskiem musi koordynować synergiczne działania wszystkich podmiotów zainteresowanych szczególnie zarządzaniem odpadami, ochroną i rewaloryzacją terenów zielonych i brzegów morskich.

WDRAŻANIE ZOBOWIĄZAŃ
Udostępnić wszystkie konieczne zasoby celem osiągnięcia zaprogramowanych zadań, promując wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii, możliwych do zrealizowania finansowo.
Odkryj świat europy tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2022 | P.IVA 00880040274 - Hotel Luna Corso Europa, 78 - 30028 Bibione (Ve) Italy | +39 0431 430144
Credits